Izposojevalni roki knjižničnega gradiva:

• jezikovni tečaji: 30 dni;
• knjige: 7–30 dni;
• gradivo za domače branje (do 2 izvoda): 21 dni;
• revije starejšega datuma, slovarji, CD-romi, DVD-ji, video kasete, zgoščenke (do 5 izvodov): 7 dni

Izposojevalni rok je možno podaljšati osebno ali po telefonu ter preko COBISS⁄OPAC-a (potrebno je geslo storitve Moja knjižnica, ki se vpiše v knjižnici) največ dvakrat. Avtomatičnega podaljšanja NI.
Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati, če je gradivo rezervirano ali v opominu, nimate poravnanih obveznosti do knjižnice, se mu izposojevalni rok ne podaljšuje (domače branje …).