Knjižnica gradivo izposoja za določen čas in za posamezne tipe knjižničnega gradiva določa različne izposojevalne roke. Ob vsaki izposoji se izda potrdilo, na katerem se izpišejo datumi, do kdaj je lahko gradivo izposojeno. Če se izpiska ob izposoji ne prevzame, se lahko izposojevalni rok preveri preko spletne storitve Moja knjižnica.

Datume vračila je treba dosledno upoštevati, saj v primeru zamujanja knjižnica za različne tipe gradiva zaračunava različno dnevno zamudnino. Zamudnina se obračunava za vsako enoto gradiva posebej, razen pri kompletih, kjer se obračuna ena zamudnina za komplet.

Če izposojevalni rok ni podaljšan, se tretji delovni dan po preteku uporabniku pošlje prvi opomin. Če gradivo ni vrnjeno v šestih dneh po preteku roka izposoje, začne teči dnevna zamudnina (od prvega dne po preteku roka izposoje).

V kolikor gradivo ni vrnjeno, se po sedmih dneh po prejemu prvega opomina pošlje drugi opomin, sledi mu tretji in nato opomin pred tožbo.

Strokovni delavec ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna svojih obveznosti do knjižnice.

Član prejme opomin po pošti.

Da bi se izognili nepotrebnim zamudninam in opominom, predlagamo članom Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica uporabo COBISS obveščanja preko elektronske pošte ali SMS-a. Na ta način dobijo uporabniki sporočila o poteku roka izposoje gradiva nekaj dni pred potekom na svoj elektronski naslov ali  na mobilni telefon. Storitev uredite v knjižnici.