Kako podaljšate rok izposoje?

V vseh enotah naše knjižnice je izposojevalni rok mogoče podaljšati osebno v knjižnici, po telefonu, po Bibliofonu ter preko spleta (COBISS⁄OPAC – potrebno je geslo storitve Moja knjižnica, ki se vpiše v knjižnici) največ dvakrat.
Avtomatičnega podaljšanja NI.

Gradiva ni mogoče podaljšati, če je rezervirano, če je preko roka izposoje (je v opominu) ali je že doseženo število možnih podaljšanj, če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje), ali če so na bralčevi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti.

Opozorilo:
Za podaljševanje roka izposoje ne uporabljate elektronske pošte. Pri vsakem načinu podaljševanja roka izposoje, ki ga izberete, morate takoj dobiti povratno informacijo o novem datumu vrnitve. V nasprotnem primeru rok izposoje ni podaljšan!

Podaljšanje preko spleta (COBISS/OPAC)

Za podaljševanje preko spleta potrebujete številko članske izkaznice in geslo Moje knjižnice, ki ga uredite v knjižnici.

Za podaljšanje kliknite tu:moja_knjiznica

S klikom na ikono Moja knjižnica se odpre obrazec, v katerega vnesete podatke:
♦ ime knjižnice: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
♦ številko izkaznice: xxxxxx
♦ geslo: geslo, ki ste ga dobili v knjižnici

Z vnosom vseh podatkov se odpre dostop do vaše kartoteke.
S klikom na povezavo Izposoja in rezervacije se izpišejo podatki o gradivu, ki ga imate izposojenega ali rezerviranega. Če želite gradivo podaljšati, kliknite v prazen kvadratek, ki se nahaja ob podatkih o gradivu, in nato gumb Želim podaljšati. Izpisalo se bo obvestilo o podaljšanju roka izposoje.

Obveščanje preko elektronske pošte

Članom knjižnice omogočamo obveščanje preko elektronske pošte:
♦ tri dni pred iztekom izposojevalnega roka,
♦ en dan po preteku izposojevalnega roka.

Podaljševanje preko Bibliofonabibliofon_logo

Na telefonskih številkah: in 031 909 028

Bibliofon je avtomatski odzivnik, ki deluje vse dni v tednu, neprekinjeno 24 ur. Omogoča podaljševanje gradiva in posredovanje informacij o dogajanju v naši knjižnici. Vse potrebne napotke vam sporoča glas na odzivniku. Za podaljševanje potrebujete številko članske izkaznice in letnico rojstva, ki se uporablja kot koda za vstop v sistem podaljševanja. Za vpisovanje zahtevanih podatkov uporabljajte telefonske tipke. S tipko 1 izberete podaljševanje izposojevalnega roka za izposojeno gradivo, s tipko 4 potrdite storitev, s tipko 3 pa zaključite postopek in se odjavite. Odzivnik vam bo sporočil inventarne številke gradiva (inv. št. najdete pod črtno kodo na nalepki v gradivu), ki ga ni bilo možno podaljšati.

 

Rezervacije

Gradivo je možno rezervirati osebno, po telefonu ali preko spleta (COBISS⁄OPAC). Rezervirano gradivo čaka 4 delovne dni. O pripravljenem oz. prispelem gradivu se obvesti preko e-pošte, sms obvestila ali potisnega obvestila. V kolikor gradivo ni prevzeto, se zaračunava strošek neprevzetega rezerviranega gradiva po veljavnem ceniku.
Preklice rezervacij je možno opraviti osebno, po telefonu ali preko spleta (COBISS⁄OPAC).

Če ustrezne literature ni na voljo v naši knjižnici, se jo na željo uporabnika v roku sedmih dni priskrbi preko medknjižnične izposoje, za katero se zaračunava stroške pošiljanja po veljavnem ceniku.

Rezervacija preko spleta (COBISS/OPAC – Moja knjižnica)

Za rezervacije v sistemu COBISS potrebujete geslo, ki vam ga dodelimo v vsaki enoti knjižnice, sami pa morate skrbeti, da geslo ostane tajno in s tem preprečite možnost zlorabe. V primeru, da pozabite geslo, zanj ponovno zaprosite v knjižnici.

Postopek rezervacije preko sistema COBISS je naslednji:
1. Pojdite na COBISS internetno stran. To storite tako, da kliknete na to povezavo.
2. V iskalniku poiščete gradivo, ki ga želite rezervirati.
3. Na seznamu najdenih zadetkov izberete želeno gradivo.
4. Označite želeni izvod in kliknite gumb Želim rezervirati.
5. Vnesite številko članske izkaznice in geslo.
6. Na koncu se izpiše obvestilo, ali je rezervacija uspela ter do kdaj in v kateri enoti si lahko gradivo izposodite.

Naročanje gradiva

Preko telefona ali spleta lahko naročate gradivo, ki je prosto, in sicer v enoti, kjer je gradivo na voljo. Naročila izpolnjujemo večkrat dnevno. Ko je gradivo pripravljeno, ste obveščeni po izbranem načinu obveščanja (elektronska pošta, SMS). Gradivo čaka 4 delovne dni. Če gradivo ni prevzeto, se zaračuna znesek za neprevzeto rezervirano gradivo po veljavnem ceniku.

Na zahtevo uporabnika se lahko pripravi gradivo na določen tematski sklop (seminarske naloge, diplomska dela, magistrske naloge ipd.), za katerega se izpolni ustrezen obrazec in poravna vsoto, določeno po veljavnem ceniku. Gradivo je pripravljeno naslednji delovni dan.

Navodila za iskanje gradiva po COBISS/OPAC-u

Obrazec za naročilo tematskega sklopa