Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/2007).

Vsebina kataloga informacij javnega značaja:

Organ je dolžan v sklopu centralnega kataloga informacij javnega značaja ali posebej redno vzdrževati katalog informacij javnega značaja, ki obsega najmanj:

 1. osnovne podatke o katalogu, ki so: naziv organa, ki je izdal katalog, in odgovorne uradne osebe, ki je katalog sprejela, datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga in podatke o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki;
 2. splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:
 3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga;
 4. stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
 5. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
 • Katalog informacij javnega značaja
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KJV
 • Statut Knjižnjice Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica
 • Seznam gradiva kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica
 • Pravilnik o obravnavi vlog za znižanje plačila zamudnine 

DELOVNI NAČRTI IN POROČILA

 • Strateški načrt KJV za 2015-2020
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2015, 2016, 2017
 • Program dela in finančni načrt usklajen s proračunskimi sredstvi 2014, 2015
 • Letno poročilo KJV za leto 2015, 2016

POVEZAVE