KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA

TRG SVOBODE 16
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Davčna številka:
Matična številka:
TR odprt pri UJP Slovenska Bistrica:

E-pošta:

Direktorica: Patricija Breznikar
Tel.:
e-pošta:

Računovodkinja: Nada Medved
Tel.:
e-pošta:

Tajništvo: Mojca Furman
Tel.:
e-pošta:

Informacije – oddelek za odrasle:

Informacije − Pionirska knjižnica:
Tel.:
e-pošta:

Nabava in obdelava gradiva:
Tel.:
e-pošta:

Domoznanstvo
Tel.:
e-pošta: