S KNJIŽNICO V LETO 2016

Knjižnice 21. stoletja so družabna in izobraževalna središča, centri kulture in navdiha. Splošna knjižnica spremlja uporabnika od rojstva do tretjega življenjskega obdobja. V lokalnem okolju spodbujajo razvoj posameznika, saj omogočajo različnim skupinam uporabnikov, poleg dostopa do knjižnične zbirke, še posebne oblike dejavnosti, ki so usmerjene v razvoj bralne in informacijske usposobljenosti.

Bralna pismenost je ključna kompetenca, ki z razvojem zmožnosti razumevanja, uporabe in razmišljanja o pisnih besedilih pomaga posameznikom, da dosežejo svoje lastne cilje, znanja ter potenciale in učinkovito sodelujejo v družbi. Poleg tega bralna pismenost pomeni tudi pot k mnogim drugim pismenostim, potrebam, pričakovanjem in hotenjem uporabnika. Gre torej za kompetence, ki niso pomembne le za posameznikov uspeh, pač pa tudi za uspeh celotne družbe. Bralne kulture brez ustrezne pismenosti ni. Če razvijamo bralno kulturo, razvijamo tudi bralno pismenost in s tem povečujemo možnosti ekonomske uspešnosti.

Pri načrtovanju vizije razvoja bralne kulture odgovarjamo na vprašanja, kako ustreči našim uporabnikom, kakšne so njihove potrebe in njihovi interesi, to pa je povezano z vprašanjem, kako naj se Knjižnica Josipa Vošnjaka razvija in raste. Kakovostno delo je pogoj za zadovoljne uporabnike in le-ti so potrditev, da za vizijo knjižnice skrbi kolektiv, ki skrbi za dobre medsebojne odnose, združuje izkušnje starejših in ideje mladih ter se trajno izobražuje.

Zaposleni v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica voščimo vsem našim članom, obiskovalcem, partnerjem, sodelavcem in vsem ljubiteljem knjig ter knjižnic Srečno novo leto 2016!